ԳԵՐԻԱՏՐԻԱՅԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ

ՀԱՆՈւՆ ԱՌՈՂՋ ԾԵՐՈՒԹՅԱՆ

Ինչպես հայտնի է, Հայաստանը հայտնվել է ծերացող հասարակությունների շարքում (ըստ ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի հետազոտության)։ Այդ պայմաններում առանձնահատուկ կարևորություն է ձեռք բերում տարեցների առողջապահությունը և ծերաբուժության՝ գերիատրիայի կայացումն ու զարգացումը որպես ինքնուրույն գիտաճյուղի։

Հաշվի առնելով այդ հանգամանքն ու ժամանակակից մարտահրավերները՝ Տարեցների առողջության և խնամքի ապահովման ասոցիացիան ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի հետ համատեղ սույն թվականի սեպտեմբերի 28-29-ը Էրեբունի Պլազայում կազմակերպում է «Գերիատրիայի առաջին համահայկական միջազգային կոնգրեսը», որը մեր երկրում առաջին լուրջ քայլն է ծերաբուժության և ծերաբանության ինստիտուտի զարգացման ճանապարհին։

Կոնգրեսի նպատակն է համախմբել սփյուռքի և օտարերկրյա մասնագետներին, ապահովել փորձի արդյունավետ փոխանակումը, լրացնել այն բացը, որ կա ոլորտի գիտական կյանքում, ինչպես նաև նպաստել տարբեր մասնագիտացումներ ունեցող բժիշկների միջև համագործակցության ամրապնդմանն ու ընդլայնմանը։

Կոնգրեսը հավաստագրված է Առողջապահության նախարարության կողմից և համաձայն Առողջապահության նախարարի  №2422-Ա հրամանի մասնակիցներին շնորհվելու է 12 ՇՄԶ տեսական կրեդիտ: Լսարան՝ թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ, սրտաբաններ, նյարդաբաններ։

ՍԵԿՑԻԱՆԵՐ

▶ «Համակցված հիվանդություններ և գերիատրիկ համախտանիշ»
համանախագահողներ` պրոֆ. Միքայել Զաքարի Նարիմանյան և Լամարա Աշոտի Մանուկյան
▶ «Օնկոգերիատրիա»
համանախագահողներ` պրոֆ. Գրիգոր Խաչատուրի Բադալյան և Արտեմ Վյաչեսլավի Ստեփանյան
▶ «Գերիատրիկ ֆարմակոթերապիայի առանձնահատկությունները»
համանախագահողներ՝ պրոֆ․ Նարինե Ռուբենի Միրզոյան և Վահել Սամվելի Մելիքսեթյան
▶ «Կնոջ և տղամարդու առողջություն»
համանախագահողներ` պրոֆ․ Երվանդ Սերգեյի Հարությունյան և Իննա Գեորգիի Պերսոյան
▶ «Սիրտ-անոթային հիվանդությունները գերիատրիայում»
համանախագահողներ՝ պրոֆ․ Պարունակ Հարությունի Զելվեյան, Լամարա Աշոտի Մանուկյան
▶ «Նեյրոդեգեներատիվ հիվանդություններ և կոգնիտիվ խանգարումներ»
համանախագահողներ` Սամսոն Գաբրիելի Խաչատրյան և Էլեն Արայիկի Մխիթարյան

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐ


Տարեցների առողջության և խնամքի ապահովման ասոցիացիա (AHAOP)ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ (UNFPA)

ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐ
ԷԳԻՍ դեղագործական գործարան
ԷԳԻՍ դեղագործական գործարան

ՀՈՎԱՆԱՎՈՐ

ՏԱԿԵԴԱ դեղագործական ընկերություն


ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ

Սեղմագիրը չպետք է գերազանցի 2000 նիշը, պետք է ներկայացվի հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով, Word ֆորմատով, տառաչափը՝ 12, տառատեսակը՝ Unicode (հայերենի դեպքում՝ Sylfaen), միջտողային հեռավորությունը՝ 1.5, հավասարեցումը՝ երկկողմանի։
Սեղմագրի բովանդակությունը պետք է համապատասխանի գերիատրիային՝ ծերաբուժությանը։
Սեղմագրերը պետք է ուղարկվեն info@ahaop.com էլ. փոստին:
Ընդունման վերջնաժամկետը՝ օգոստոսի 15։