NEWS

3rd International Congress of Geriatrics and Gerontology in Armenia

3rd International Congress of Geriatrics and Gerontology in Armenia

The 3rd International Congress of Geriatrics and Gerontology in Armenia this year will be conducted on September 30 and October 01...

Sputnik Արմենիայի անդրադարձը Տարեցների առողջության ու խնամքի ապահովման ասոցիացիայի մասին

Sputnik Արմենիայի անդրադարձը Տարեցների առողջության ու խնամքի ապահովման ասոցիացիայի մասին

Տարեցների կենտրոն ասելիս շատերս պատկերացնում ենք ծանր ու ճնշող մթնոլորտով վայր։ Այնինչ Երևանում մի քանի ամիս է, ինչ գործում է լուսավոր կենտրոն, որտեղ 63+ մարդիկ հավաքվում, շփվում ու զբաղվում են․․․

Sputnik Արմենիայի անդրադարձը կենտրոնի կամավոր Անի Ավագյանի գործունեությանը

Sputnik Արմենիայի անդրադարձը կենտրոնի կամավոր Անի Ավագյանի գործունեությանը

«22 տարեկան եմ, ու կյանքիս մեծ մասը մեր տանը նույն կռիվն է եղել` ես ուզել եմ, որ գնանք, Հայաստանում ապրենք։ Ծնողներս էլ ասել են` կմեծանաս, ինքդ կգնաս։ Ես էլ մեծացել, եկել եմ», – ծիծաղելով ասում է․․․

Let's Add Life to Years: Fundraiser

Let's Add Life to Years: Fundraiser

You can also contribute to the further development of the Healthy Ageing Center and the implementation of new programs. Even a very small donation can be the beginning of big changes ....

Elderly as a Resource of Cultural Values

Elderly as a Resource of Cultural Values

The goal of the project is to stimulate the body and mind alike through artistic methods. It’s commonly used for seniors who have trauma, or illnesses such as dementias....

A. Torosyan Discussed the Development of Geriatrics with Health Minister Anahit Avanesyan

A. Torosyan Discussed the Development of Geriatrics with Health Minister Anahit Avanesyan

A. Avanesyan was already familiar with the past programs, she welcomed the activities of the Association and expressed their readiness to join hands....

Study Visit at the Russian Clinical and Research Center of Gerontology

Study Visit at the Russian Clinical and Research Center of Gerontology

Artur Torosyan and Lilit Muradyan visited Russian Clinical and Research Center of Gerontology to study their experience and to discuss future education of Armenian physicians...

Russian V Congress of Geriatrics and Gerontology

Russian V Congress of Geriatrics and Gerontology

Russian V Congress of Geriatrics and Gerontology was conducted in Moscow from 20th to 21th May....