Իրականացված ծրագրեր

Բուժքրոջ դերը գերիատրիայում․ դասընթաց բուժքույրների համար

Բուժքրոջ դերը գերիատրիայում․ դասընթաց բուժքույրների համար

Երկօրյա ինտերակտիվ դասընթացի խնդիրը բուժքույրներին տեսական գիտելիքներով և պրակտիկ հմտություններով զինելը, տարեցների խնամքի առանձնահատկություններին, ժամանակակից մոտեցումներին և տեխնիկաներին ծանոթացնելն էր...